Dbamy o Twoją zieleń od 1985 roku.

Firma Zakład Urządzania, Utrzymania Zieleni spółka z o.o. oferuje głównie usługi z zakresu pielęgnacji zieleni, architektury krajobrazu, ogrodnictwa, zagospodarowania zieleni, wycinki i pielęgnacji drzew oraz ekologii w tym recyklingu odpadów.

+
Lat doświadczenia
+
Hektarów utrzymanej zieleni
+
Procent zadowolonych klientów

Zakres działalności

W naszej ofercie jest wycinka i pielęgnacja drzew, w tym szczególnie trudnych oraz niebezpiecznych drzew, szeroko rozumiane urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Wycinamy drzewa kolidujące z sieciami energetycznymi, budynkami, rosnące w pasach zieleni przydrożnej, terenach miejskich. Wykonujemy również pielęgnację oraz wycinkę drzew z terenów objętych ochroną konserwatorską- zabytkowe parki, cmentarze. Wykonujemy pielęgnację drzew uznanych za pomniki przyrody. Zajmujemy się również utrzymaniem i zakładaniem terenów zieleni. W zakres naszych prac wchodzi zieleń miejska (kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej), spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy oraz ogrodów przydomowych w tym sezonowe i całoroczne utrzymanie zieleni niskiej oraz wysokiej, nasadzenia (w tym drzew o dużych parametrach wielkościowych), sprzątanie i wywóz nieczystości, odśnieżanie chodników i dróg oraz koszenie. W naszej ofercie znajdują się również usługi ogrodnicze: pielęgnacja ogrodów, projektowanie zieleni, architektura ogrodów i urządzanie ogrodów

Ponad to wykonujemy specjalistyczne zabiegi z zakresu rekultywacji terenów zielonych, aeracji i wertykulacji trawników, frezowaniu pni drzew, rozdrabnianiu gałęzi. Oferujemy również pomoc na terenach inwestycyjnych tj. zabezpieczanie drzew na placach budowy, drogi tymczasowe na budowie, porządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych w tym niwelacja terenu, przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz trawniki.

Nasza Firma wspiera również działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ekologii m.in. budujemy domy ze słomy i gliny, zielone dachy, łąki kwietne oraz świadczymy usługi z zakresu recyklingu odpadów. W swojej ofercie mamy również prace projektowe oraz ekspertyzy specjalistyczne. Sporządzamy inwentaryzacje dendrologiczne wraz z gospodarką drzewostanem, ekspertyzy dendrologiczne, badania struktury drewna, projekty zagospodarowania terenu oraz zieleni, projekty nasadzeń kompensacyjnych. Odbiorcami naszych usług są jednostki publiczne (urzędy miejskie, zarządy dróg, zakłady pracy)  oraz klienci prywatni.

Nasza misja

Our aim is to reflect as closely as possible the styling, decoration and colour palette of the client’s home so that there is a strong visual relationship between the inside and outside spaces.We regularly work closely with architects and interior designers to ensure that this is achieved.

Z miłości do zieleni

Napisz do nas